Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Askeltamo / Kuusikallio Oy
Y-tunnus: 3322269-7
Vatilantie 43
50700 Mikkeli

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

esa@askeltamo.fi

 

REKISTERIN NIMI

Askeltamo asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on Askeltamon asiakasrekisterin ylläpitäminen, tilausten käsittely ja arkistointi, asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö raportointi- ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään Askeltamon toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Askeltamon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja tiedot käsitellyistä tilauksista. Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Askeltamon käytössä ja niitä käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta Askeltamon ulkopuolelle tai yhteistyökumppanien omaan käyttöön. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan, kirjanpitolain mukaan kymmenen vuotta. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Osa evästeistä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Käyttämiemme evästeiden perustella ei ole mahdollista tunnistaa tai jäljittää yksittäisiä henkilöitä. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme tiedot, jotka ilmoitat tilausta tehdessä. Nämä voivat sisältää
– Nimesi
– Osoitteesi
– Sähköpostiosoitteesi
– Puhelinnumerosi
– Tilatut tuotteet
– Muut tilausta koskevat tiedot

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä tilausta tehtäessä, jotta tilaus voidaan suorittaa ja toimitus lähettää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti, eikä sitä luovuteta sivullisille. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tiedot kerätään ja käsitellään henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterin yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Vastustamisoikeus

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle